Tıp Hukukuna ve Tıbbi Bilirkişiliğe ilgi duyan değerli sağlık çalışanları, adli bilimler ailesinin değerli üyeleri, saygıdeğer hukuk mensupları;

 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi(SAHUM) olarak beş yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ve yoğun ilgiyle karşılanan kongremizi bu yıl daha geniş katılımla düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda elde ettiğimiz deneyim ve desteklerinizin verdiği güç ile VI. ULUSAL TIP HUKUKU ve TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ, 4-6 Ekim 2019 tarihlerinde Kuşadası Richmond Ephesus Resort Hotelde gerçekleştirilecektir.  

 

Dileğimiz; her yıl geleneksel olarak Ekim ayının ilk yarısında düzenlenen kongremizin daha geniş kitlelere ulaşması ve tıp hukuku alanında gündemi belirlemeye devam etmesidir. SAHUM olarak rafine kalite anlayışımız gereği; üst düzey bilimsel tartışmaların yaşandığı kongremizde yer almasını istediğiniz konuları bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. 

 

Ülkemizin sağlık sistemindeki hızlı değişiklikler tıp hukukunu ve tıbbi bilirkişiliği daha da önemli bir hale getirmiştir. Nitekim kongremizde ele alacağımız yeni yasalaşan ve yönetmelikle sınırları belirlenen Bilirkişilik yapılanması bu alandaki gereksinimlerin bir yansımasıdır. Bu alandaki güncel durumu ve yakın gelecekte bizi bekleyen sorunları masaya yatıracağımız bu kongrenin alanımıza ve ülkemize yeni açılımlar getirmesi ve yararlı olmasını diliyoruz. Ulusal düzeyde gerçekleştireceğimiz bu kongrede Dünya ölçeğinde tanınan, ülkemizin dört bir yanından konusunda uzman birçok konuşmacıyı ve konuya ilgi duyan katılımcıları buluşturmayı hedefledik. “Bilgi en büyük güçtür.” sözüne inandığımız için; özellikle konuşmacı ve konu seçiminde oldukça titiz davranarak kongreye katılanların her zamanki gibi üst düzey bilimsel programdan memnun olmasını hedefliyoruz. Ülkemiz gündemi için önemli bir konu da bilirkişilik. Bilirkişi yasası ve yönetmeliğinde 2016 ve 2017 yılında yapılan düzenlemelerin yansımalarını yakında göreceğiz. Sağlık sistemimizde yapılan hızlı değişiklikler ve ülkemizin konjonktürü beraberinde bazı yan etkileri de getirmekte. Bu nedenle “Sağlıkta güncel durum” başlığıyla önemli konuları ele alacağımız kongremizde diğer ana temalarımız  “Bilirkişilikte güncel gelişmeler” ve “Maluliyet olgularına yaklaşım” olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra “Klinikte malpraktis” ana başlığı altında klinik dallarda tıbbi uygulama hatalarını ele alacağız. Bu kongrede de yoğun ilgi gören ve genç meslektaşlarımıza yararlı olacağına inandığımız Maluliyet Olgularının Değerlendirilmesi Kursu yer alacaktır. 

 

Bizler, birbirimizi tanımanın en iyi yolunun birlikte zaman geçirmek olduğuna inanıyoruz. Bilgi paylaşımının elektronik ortamda kolaylıkla yapılabildiği günümüzde kongrelerin sosyal boyutunun daha bir önem kazandığı açıktır. Bu yüzden katılımcı ve konuşmacıların birbirleriyle kaynaşabileceği sosyal programları da kongremizde bulacaksınız. Bilimsel programı sosyal program ile destekleyeceğiz. 

 

Kongreye gönderilen bildirilerden seçilecek olanlar, Adli Tıp Bülteninde yayınlanmak üzere değerlendirilecektir. Kongremiz Tübitak Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Destekleme koşullarını karşılamakta olup katılan genç araştırmacıların kriterlere uymak ve başvuru dönemini kaçırmamak kaydıyla Tübitak 2224-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programından yararlanmaları mümkündür

 

Tıp hukuku alanında çalışan çok değerli hukukçularımızın yanı sıra tıbbi bilirkişilik ve adli tıp alanında seçkin kuruluşlarda görev alan bilim insanlarının desteğiyle düzenlenen bu kongrenin bilirkişi etiği, uzman mütalaası, tıp hukuku ve sağlık sistemimizle ilgili yeni yaklaşımlara vesile olacağına inanıyoruz.

 

Olanaklarımızı zorlayarak oluşturduğumuz bu organizasyonda, katılımcıların olabildiğince ekonomik bir ödemeyle, bilimsel ve sosyal açıdan zengin bir programla beslenerek mutlu bir şekilde evlerine dönmeleri ana hedefimizdir. 

 

Tıp hukuku ve tıbbi bilirkişilikle ilgili güncel gelişmeleri yakalayan, çözüm önerileri getiren ve yakın geleceğe ışık tutacak olan bu kongrede, konuya ilgi duyan tüm dostlarımızla bilgi paylaşmak ve güleryüzlü bir etkinlik yapmak üzere buluşmayı diliyoruz. İçten sevgi ve saygılarımızla… 01 Kasım 2018

 

 

 

Prof.Dr. Erdem Özkara(SAHUM Müdürü) 

 

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı